Guds känslor

Vad kan Gud känna?

När Guds Son låter döpa sej i närmaste lämpliga vattendrag öppnar sej himlen och Gud Fader deklarerar:”Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.” (Mark 1:11)

Guds glädje kommer till uttryck och han visar att han vill uttrycka sina känslor direkt till den han känner för “Du är…..I dig har jag……”

Gud har kontakt med sina känslor och vad han vill uttrycka. Dessa känslor uttrycker han sedan direkt till mottagaren. “………Älskade……min glädje………”

Varför är psalmen 23 så omtyckt? “Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila …..”

Kan det vara för att i den psalmen får vi möta Guds stora omsorg om oss? Psalmisten David vittnar om hur Gud känner omsorg om honom. Gud leder honom, ger honom viloplatser, vederkvicker hans själ och om än David hamnar i dödsskuggans dal så är Herren med honom även där. Inte konstigt att så många människor tar denna psalm till  sitt hjärta och tror på den. I synnerhet när man själv får dela Davids erfarenheter. Guds stora omsorgskänslor.

I Romarbrevet 12 vittnar Guds Apostel Paulus om Guds empati i den andliga Gudstjänsten. Paulus skriver:”Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter.”

Dvs. Känn med varandras känslor och visa förståelse för känslorna. Det står inte direkt att man ska genomgå någon form av psykoterapi med varann utan fokus ligger på att visa empati och med det är det tillräckligt. Empatikänslor med  varann och Herren.

/Ulrika

Annonser

Soulfullness

”And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.”  ( 1 Genesis 2:7)

Dyrka Gud, Glad, Tacksam, Välsignade, Tacksamhet, Lycka”To the chief Musician, to Jeduthun, A Psalm of David. Truly my soul waiteth upon God: from him cometh my salvation.” (Psalm 62:6)

”He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name’s sake.” (Psalm 23:3)

/Ulrika

נֶפֶשׁ

Så är vår Gud

Vår Gud får man böja knä inför som inför en kung och be om hjälp, förlåtelse och nåd, Då ger vår Gud hjälp, förlåtelse och nåd.

Vår Gud får man krypa tättintill som till en kärleksfull Fader för att vila hos. Då håller han om och ger dej vila.

Vår Gud är en Gud som offrat sitt liv för dej.

Vår Gud får man bli buren av som av en Fader som bär ett barn som inte klarar att gå själv.

Vår Gud får man ta följe på som en Herde som tydligt visar vägen i alla väder.

Vår Gud får man lyssna till bland bruset av massinformation och i villfarelsetider. Då överröstar han allt och allt brus blir tyst.

Vår Gud får man älska som man är utan att förställa sej.

Vår Gud upprättar den orättvist behandlade för vår Gud är rättvis och älskar rättfärdighet.

Vår Gud tar den svages parti för vår Gud är Guden med barmhärtighet och beskydd.

Vår Gud gjorde dej så han känner dej ,

Vår Gud vill att du ska få vara den som han tänkt med dej.

Vår Gud är verklig och därför blir inte vårt liv en dans på rosor i den här världen men han är ständigt närvarande och med dej.

/Ulrika

Kontrollbehov

I ett samtal med en person som i sitt arbete ger barn, som av vuxna anses som stökiga, narkotika för att barnet ska sitta stilla delgav denne person spontant att hon har kontrollbehov.

Bingo.

Således vill vi hjälpa denna kvinna och andra som upplever kontroll som ett problem där ett minskat eller snarare omriktat och mer sunt kontrollbehov får börja växa. Där frågor som ”Vad ska kontrolleras, för vems skull ska man kontrollera, vem har ansvaret i kontrollen och vilka är behoven som saknas i en situation med bristande kontroll?”

Generellt lyssnar jag inte på ”livscoacher” men de sju råd som livscoachen i länken nedan ger kan nog vara till nytta för vuxna som utövar sitt osunda kontrollbehov över barns integritet och hälsa.

Jag tycker själv att det finns något fridfullt att hämta i tipsen i länken för andra områden i livet.  Har du också något område i livet som du behöver släppa ett eget (-sinnigt?) kontrollbehov över?

Ibland kan jag komma på mej själv med att kompensera bristen av kontroll på ett område med att ha för stor kontroll över ett annat område. Om jag tex känner att jag tappar kollen på jobbet kan jag kompensera det genom att göra björntjänster för mina vuxna barn under fritiden. Känns det igen?

7 sätt för att hantera dina kontrollbehov

/Ulrika

Sälta?

Luk 14:34 ”Salt är bra, men om saltet mister sin sälta, hur skall man då göra det salt igen?”

Vad är sälta? Internet svarar att synonymer till sälta är ”saltsmak”, ”salthalt”, ”krydda”, ”sting” och ”udd.”

Hm….intressant.

Vad är då saltet som inte ska mista sin sälta? Läser Lukas kapitel 14 igen och känner att det finns sådant i texten som jag har att förstå men ser det inte. Ber Herren öppna mina ögon och mitt hjärta för vad han vill säga.

Under tiden, i väntan på hjälpen,  tänker jag på delar i texten:” På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge, om han inte avstår från allt han äger. ” (Vers 33)

Materialistiskt ägande? Jo, fast inte att inte leva utan ägodelar utan att leva utan kärleken till dem kan jag tänka. Att inte sätta allt man äger i känslpmässigt högre värde än relationen och efterföljelsen till Jesus. I Lukastexten ger Herren liknelsen med en man som bjuder till fest där gästerna tackar nej för de sätter sina egna liv, relationer och kärlek till jordiska ting högre än relationen med Jesus.

I sammanhanget är inte frågan att ha lite eller mycket grejer eller pengar utan om vart man riktar sitt hjärta. Paulus säger: ” Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist.  Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.” (Fil 4:12-13)

Tillbaka till Lukas 14 säger Jesus också i vers 27 ”Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge.”

Precis, att följa Jesus och inte sitt eget, det man äger.

Vad äger vi idag som hindrar oss från att leva med Gud? Vad behöver vi avstå? Och hur gör man det utan att mista sin sälta?

Kan man vara ödmjuk och salt samtidigt? Uppenbarligen måste det finnas sätt för annars skulle inte Herren tala om att vi ska vara både ödmjuka och salt. Så hur gör man då?

Fyller i ”salt” i sökrutan hos folkbibeln så får vi se vilka träffar vi får. En träff är den här:

”Herren sade till Mose: Tag väldoftande kryddor, stakte, sjönagel och galban, och dessutom rent rökelseharts, lika mycket av varje slag,  och gör rökelse av dem, en konstmässigt beredd blandning, saltad, ren och helig.  En del av den skall du stöta till pulver och lägga framför vittnesbördet i uppenbarelsetältet, där jag skall uppenbara mig för dig. Höghelig skall den vara för er. Den rökelse ni gör med denna sammansättning får ni inte göra åt er själva. Den skall vara helig för dig inför Herren.  Den som gör en sådan för att njuta av doften skall utrotas ur sitt folk.” (2 Mos 30:34ff)

Jag har stora kunskapsluckor i Moseböckerna men ändå går det att förstå något av denna text? Saltet hör ihop med renhet och helighet. Rökelsen är till för Herrens skull och inte för oss själva. Här lämnar man, offrar man, egna ägodelar som kryddorna mm samt att man offrar njutningen av rökelsen till Herren utan tanke på att själv njuta av den. För renhet och helighet.

Såg en annan text om renhet som jag inte tänkt på förut. Det var när jag läste en artikel i tidningen Dagen som talade om försoning utan att bekänna synden. Vad är försoning utan att bekänna synden? Skrev ”försoning” i sökrutan hos folkbibeln och fick denna vers:  ” Så säger Herren, Herren: På första dagen i första månaden skall du ta en felfri ungtjur och rena helgedomen.  Prästen skall ta lite av syndoffrets blod och stryka på templets dörrposter och på altaravsatsens fyra hörn och på dörrposten till den inre förgårdens port.  Så skall du göra också på sjunde dagen i månaden, för den som av misstag eller av okunnighet har syndat. På detta sätt skall ni bringa försoning för templet.” (Hesekiel 45:18-20)

Intressant! Renheten i Guds hus är så viktig att man fick bringa offer även för misstags och okunnighetssynder. Visst kommer vi att tänka på Jesu och Stefanus böner ”Fader, förlåt dem ty de vet inte vad de gör.” Jesus, vårt renhetsoffer och Stefanus, en av Jesu lärjungar, bad om renhet för andras synder genom att i bönen för människor som inte visste vad de gjorde bekänna människornas synd och förlåtelse för den.

”Salt” ger 87 träffar i folkbibeln och jag scrollar nu ner till NT-verserna där jag fastnar för Kol 4:5-6 :

”Uppträd förståndigt mot dem som står utanför och ta vara på varje tillfälle.  Ert tal skall alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni bör svara var och en.”

Jag stannar till här för en tankepaus.

/Ulrika

 

 

Bensin på elden

I åldersgruppen pojkar 10-17 år medicineras cirka 5% i Sverige med en narkotikaklassad substans som heter metylfenidat (1). De regionala skillnaderna är stora (2).

Hur verkar metylfenidat i barnets kropp?

Först gör vi ett kort besök i vår hjärna. Där finns ett system som är nödvändigt för att lära kroppen att tycka om och lägga sej till med goda vanor.

Det kan vara att lära kroppen att det är gott att äta bra mat. Allteftersom kroppen lär sej att den mår bra av den goda maten kommer den att vilja ha mer av den. Varje gång munnen tuggar i sej den goda maten och den goda näringen far runt i kroppen belönas detta system i hjärnan så att den vill ha mer av den goda maten även i framtiden. Detta system kallas för hjärnans belöningssystem.

Ett barn som får lära sin hjärna att den mår bra av att leka göder sitt belöningssystem med den goda vanan att leka och utvecklar på så sätt sin naturliga tillväxt med hjälp av detta system.

Missbruk av alkohol, narkotika, godis, dataspel mm belönar detta samma system i hjärnan som de goda vanorna. Man kan säga att de goda och de dåliga vanorna konkurrerar om samma system.

Det handlar om att ge barnen det som vi vill att de ska lära sitt belöningssystem att vänja sej vid och tycka om.

Metylfenidat lär hjärnans belöningssystem att må bra av metylfenidat. Tills man upptäcker att man är beroende av substansen för att fungera och samtidigt inte har fått gå till roten med vilken dålig vana som behöver bytas bort och ersättas med en ny vana som belöningssystemet är till för – de goda vanorna.

Det finns idag inga effektiva metoder att ”backa bandet” när ett beroende väl har uppstått, även om sådan forskning pågår. Det är därför man beskriver de som lyckats ta sig ur ett beroende med termer som ”nykter alkoholist” eller ”spelfri spelare”.”

Under den långa biverkningslistan på läkemedlet Concerta som innehåller metylfenidat står det “Frekvens bestämd från kliniska prövningar med vuxna och inte på data från prövningar med barn. Kan också vara relevant för barn och ungdomar.”

Ja, varför skulle inte biverkningarna vara relevant hos barn? I synnerhet som barn, tillsammans med gamla patienter, är de känsligaste individerna för läkemedelspåverkan.

Mycket vanliga biverkningar av Concerta är sömnlöshet, nervositet och huvudvärk. I kolumnen “vanliga biverkningar” kan man läsa affektlabilitet, ångest, panikattack, hyperaktivitet, somnolens med tillsammans med flera andra biverkningar.

Hur ser framtiden ut ?

Medellivslängden för män i Sverige är cirka 80 år. Om de 10-17 åringar som idag medicinerar metylfenidat fortsätter att göra det under sitt liv samtidigt som en ny kvot av denna grupp  börjar använda narkotikasubstansen i samma utsträckning som idag innebär detta att när den första kvoten fyller 80 år användes substansen totalt av cirka 250 000 människor i landet. I denna beräkning har jag utgått ifrån att hälften av befolkningen är män och att den totala befolkningsmängden är i nivå med dagens, 10 miljoner.

Av statistiken i länk 2 nedan kan man utläsa att situationen går att rädda om man lyssnar till läkemedelsförskrivarna i Sorsele och Övertorneå medan den på sikt blir ännu värre än vad ovanstående beräkning visar om förskrivare som de i exempelvis Vallentuna och Karlsborg får bestämma.

Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal.” (Ordspråksboken 22:6)

(1) http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-5-12

(2) https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/2018-3-30-regionala-skillnader.pdf

/Ulrika