Därför är Kingdombygge inte målet

Mark 1:14-15 ”Sedan Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium.  Han sade: ”Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!”

Lägg märke till nu här.

Men! Så kan det väl inte vara? I Guds rike lovas ju detta!

”Och jag hörde en stark röst från tronen säga: ”Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.”  (Upp 21:3-4)

Och vi ser död, sorg, gråt och plågor överallt. Hur kan Jesus då stå och säga att Guds rike är nu här?

”Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas.  Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning.  Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser?  Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt.  Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill.”  (Rom 8:22-27)

Ja, när Jesus säger till åhörarna i Galileen att Guds rike är här pekar han på sej själv. Genom Jesus får vi del av Guds rike redan nu. Hur? Ja, genom omvändelse. Det säger Jesus i samma andetag som han presenterar sej själv framför åhörarna i Galileen. Där stod han fysiskt framför dem i mänsklig gestalt. Hur kan vi få del av Jesus nu när han är i Guds rike i himmelen? Jo vi får del av hans närvaro , nu,  genom Den Helige Ande. Hur får man Den Helige Ande? Jo, på samma sätt som man ska ta emot Jesus och Guds rike: Genom omvändelse.

”När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad skall vi göra?”  Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. ” (Apg 2:37-38)

Människan bekänner sin synd och uppror mot Gud vilket Gud belönar med att sträcka ut handen till en återupprättad relation genom Den Helige Ande. På så vis är redan Guds rike här och nu genom Den Helige Ande i den människa som tror på Jesus.

Fullkomligt blir Guds rike efter denna tiden slut. När den gamla jorden med alla sorger och plågor är borta och den nya boplatsen, himmelriket, kommer.

”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer.” (Upp 21:1)

Denna nya himmel och denna nya jord är helt Guds verk och inget som vi människor kan vara med att skapa. Vi kan endast berätta om vägen till den. Genom tro på Herren Jesus Kristus som vår Frälsare.

Amen.

/Ulrika

Ps. Innan den nya himlen och den nya jorden (Upp 21) kommer det att finnas ett tusenårsrike (Upp 20) där Jesus regerar tillsammans med martyrerna. Om detta rike får vi veta lite. Herren vet vilken vishet som ligger i detta rikes tillkomst. Efter detta tusenårsrike kommer Satan släppas lös och förleda folken innan slutet för den här planeten och den nya jordens tillkomst.

 

Annonser

Det nya livet

Bibelläraren Ulf Grenstedt hjälper oss att förstå Apostel Paulus undervisning om det nya livet i Kristus.

När tron blev levande för mej omkring år 2007/2008 lyssnade jag mycket på Bengt Johanssons nådefulla texter:

 

 

Avhoppare från Trosförkunnelsen:”Jesus Är Kristus. Inte jag.”

Första Johannesbrevet 4:1 ”Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.”

Alla andar kommer inte från Gud!

Nästa vers 4:2 ”Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, ”

Bekännelsen är alltså att Jesus är Kristus. När man lyssnar på Trosförkunnelsens villoläror får man uppfattningen att inom den läran bekänner man sej själva som ”kristusar” där ledarna är en ”superkristus”?

Så när man kommer in i ett nytt andligt sammanhang kan man ställa sej frågan: Vem är det här som är Gud. Jesus Kristus eller människorna i lokalen?

I den här inspelningen läser jag upp ett vittnesbörd av en avhoppare från trosförkunnelsen. Med tacksamhet får vi del av avhopparens berättelse och hur Herren Jesus Kristus hjälper människor tillbaka som lurats vilse av trosförkunnelsens lärare.

Rubriken till detta inlägg är inte ett direkt citat men den kontenta som jag upplever att Olle i berättelsen vittnar om.

Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden?

Någon gång under mellanstadietiden i grunskolan fick man frågan ”Vilka länder tillhör Norden?” Man svarade och fick poäng om man svarade rätt vilka länder som ingår i Norden. Frågan varför dessa länder räknas till detta ”Norden” kan jag inte minnas att man fick.

Sveriges Nationalsång ”Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden” var en självklarhet och om man, som jag, är född i Värmland har man lärt sej av Värmlandssången att det är i Värmland man vill leva och dö: ”till Värmland jag ändå återvänder. Ja, där vill jag leva, ja, där vill jag dö.” lyder även texten i denna sång.

Så ligger den här, boken med titeln ”Att leva i den bästa av världar” mitt framför mina ögon. Boken är skriven av Monika Janfelt och har underrubriken ”Föreningarna Nordens syn på Norden 1919-1933”

Äntligen ska vi få svar? Vad är Norden, mer än geografi? För visst finns det många platser på jorden som är geografiskt  vackra som Norden ”och” Värmland.

I bokens förord skriver författarinnan så här: Föreningarna Nordens arbete har varit betydelsefullt för alla oss som rör oss i Norden, men trots det går det idag inte att exempelvis sälja böcker på svenska i Danmark. Föreningarna Nordens arbete sedan början av 1900-talet är inte bara intressant ur ett historiskt perspektiv men också med tanke på dagens Europa-diskussion. Det har slagit mig hur mycket den liknar mellankrigstidens debatter om nordism och nationalism,”

Nordism? Jaha! Det finns en ”-ism” i det hela också. En ”-ism” är något som kopplas samman med människors ideologi.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ism_(term)

Och med hälsotillstånd. Och med politik. Frågan under mellanstadietiden om de nordiska ländernas geografiska tillhörighet hade djupare matchat lektionerna i samhällskunskap, historia och naturkunskap.

Några fakta som Janfelt bjuder på i sin bok:

-Norden är en samlingsbeteckning som har använts sedan 1700-talet och som härstammar från de isländska handskrifterna.

-Den danska föreningens framträdande plats beror på att den danska föreningen stod – tillsammans med den svenska – centralt i Norden-föreningarnas arbete under 1920 och 1930-talen, både som initiativtagare och senare i det interna samarbetet.

Men kan vi inte backa bandet lite och ställa frågan: Vad fick en eller flera islänningar att räkna Norge, Sverige, Finland, Åland, Danmark, Färöarna och Grönland till sej?

Hoppas någon kan svara. I väntan på svar törs jag påstå att det inte var för att islänningen var extra förtjust i Värmland.

Utifrån det Janfelt skriver i sin bok tycks en förskjutning från Island som ”Norden-ideologi-definitör” förskjutits till Danmark och Sverige. En svensk vid namn Max Engman skrev vid mellankrigstiden en artikel under namnet ”Är Finland ett nordiskt land?” För oss som inte läst artikeln återstår frågan: Varför ansåg man en sådan fråga viktig? Anser man fortfarande idag att en sådan fråga är viktig?

Antag att man svarar: Ja, Finland är ett nordiskt land. Vad kan det innebära, mer än att man får ett poäng under geografilektionen? Svarar man nej blir man utan poäng men har kanske ändå fattat något ANNAT AV (större) BETYDELSE I SAMMANHANGET?

Föreningarna Norden grundades som en konekvens av det yttre tryck som dessa länder upplevt under första världskriget. Sverige, Danmark och Norge fick varsin förening år 1919. Island bildade sin förening 1921 och Finland sin 1924.  Övriga länder i Norden hängde på först efter andra världskriget i en paraplyorganisation som bildades 1965 för de enskilda föreningarna.

Man skrev mycket i dessa föreningar. Årsböcker och artiklar. I dessa texter formulerades som Janfelt uttrycker det (s.17) ”Många av artikelförfattarna formulerade i sina texter, medvetet eller omedvetet, den nordiska idén.

Vilken nordisk idé?  Det tycks  delvis handla om en känsla. Janfelt igen ”Möten, kurser och personliga kontakter bar några av medlen för att uppnå det eftersträvande målet: att människorna i Norden skulle känna sig nordiska – ända in i själen.”

Wow…… ända in i själen……..Har du varit på Grönland?   Känner du dej dansk? Känner jag mej svensk? Lyssnade 2 minuter på Ebba, partiledare för ett svenskt parti, idag. Kände inte som hon och stängde av radion. Många känner hon är svensk. Jag känner inte som hon och har svenskt medborgarskap. Samma hårfärg har vi ändå båda två. Ebba o jag. Båda är vi nog tacksamma för Sverige men kanske förstår vi landets nationalsång olika?

Åter till Janfelt, vad kan hon mer berätta om Norden och Nordism?

”Föreningarna Norden var inte ursprungligen folkliga organisationer. De nationella föreningarnas styrelser bestod av ledande personer inom affärsvärlden, politiken och kulturlivet. Det var sammanslutningar för och av samhällets ledande skikt, vilket givetvis kom att prägla föreningarnas arbete och syn på Norden. Föreningarnas folkliga förankring förekom mest i retoriken fram till 1930-talets mitt, då närmanden till arbetsrrörelsen gjordes ”

Nu börjar den här texten bli lång men inte kan vi ge oss här. Vad är nordism?

Janfelt påminner oss om att vid den tid som de nordiska föreningarna bildas är det inte  friktionsfritt mellan dessa grannländer. Sverige och Finland bråkade om Åland,  Norge och Danmark var inte överens om Östgrönland och förmodligen inte med Grönländarna heller? Svenskarna var sura för att Norge ville förvalta hela Svalbard  I samband med att man gruffat färdigt om landmassorna och ett andra världskrig startade fogade man sej samman igen och de nordiska föreningarna uttryckte att det är nationalstaterna som är nordismens grund.

Jaha, då tar vi en titt på vad man menar med en nationalstat och sedan blir det paus för återkommande i en del 2 om vad man menar med nordism.

I Wikipedias länk om nationalstat kan man läsa ” En av de få stater som idag med gott fog kan kalla sig nationalstat är Island på grund av sin etniskt och kulturellt homogena befolkning.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalstat

Klicka gärna på ”Island” och läs om dem.  Där kan man läsa att Island möjligen upptäcktes först av människor från Irland. Att det finns olika politiska partier på Island.

Eventuellt är det inte meningen att man kan begripa hur allt hänger ihop?

/Ulrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirakelkommentar,Sanningen och bonusmaterial

Nyligt pubicerades ytterligare en bok om mirakler. Vilken bok det är den här gången låter sej vara osagt. Bokens författare ger tillfälle att lämna kommentarer om boken på sin blogg. Kommentaren jag valde att skriva nådde av någon orsak inte fram till kommentarsfältet så jag väljer att publicera kommentaren här i stället. Först som jag skrev den i kommentarsform och därefter med bonusmaterial till 🙂

”Låt oss lyssna på vad Jesus säger. För visst är det på Jesus vi tror?

Ett av de mirakler som Jesus gjorde medan han var närvarande hos oss innan han for tillbaka till Fadern var när han gjorde denne man frisk:

” Där fanns en man som hade varit sjuk i trettioåtta år. Jesus såg honom ligga där och visste att han hade varit sjuk så länge, och han frågade honom: ”Vill du bli frisk?”” (Joh 5:5-6)

Mannen svarade ja och Jesus gick mannen till viljes och gjorde mannen frisk.

Här är det lätt att stanna utan vidare reflektioner. För nu var allt frid och fröjd?

Nja…………..

En kort tid senare mötte mannen Jesus och då säger Jesus så här till mannen: ”Se, du har blivit frisk. Synda nu inte mer, så att inte något värre drabbar dig.” (Vers 14 samma kapitel)

Låt oss förkorta diskussioner genom att kontinuerligt göra slutsatser av dessa fakta. Det finns någonting som är värre (än att vara sjuk i 38 år) att vänta om man syndar.

Vad kan det vara? Funderar på om den här versen ger ett relevant svar på det.

Matt 10:28 ”Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen.”

Så då handlar frälsning om våra själar. Och jag tror, utan att vara professor direkt, att själen är förknippad med livet och att man når det livet med Jesus som är Vägen, Sanningen och Livet.

Många idag byter ut Vägen, Sanningen och Livet mot andra saker. Tex att Jesus skulle vara Pengar, Mindfullness och ……ja, vad skulle ni fylla i som ett tredje alternativ i lyckoprofeternas anda?”

Det var kommentaren. Och nu till bonusmaterialet.  Vilka bilder skulle du använda till de ”nyckelord” som citeras i bibeltexterna i kommentaren ovan? Jesus frågar mannen om han vill bli frisk. Vad menar Jesus med frisk? Vilken bild får vi av ”frisk”?

Vi som tror på Jesus kommer nog direkt att Barn, Läsning, Bibel, Säng, Africantänk på en sådan bild som den till höger här, när vi tänker oss en bild på sanningen.

Livet? Hur ser våra bilder av Livet ut?

Hjärtligt välkomna med bidrag i fälten för kommentarer.

Hälsningar

Ulrika