Hur får jag frid?

Rör vi oss bland människor idag är en av de stora upptäckterna att många söker frid. En frid som de saknar. De vet att de behöver ”någonting” eller ”någon” men vet inte vad eller vem. Utbudet på vad man tror är svaren är brett. Men blev det man provade på svaret på sin längtan?

Har man fått möta Fridsfursten Jesus Kristus, Guds Son och vår Herre, vill man givetvis berätta för de oroliga hur man får hans frid.

Det kan säkert låta lite för simpelt att bara behöva be om att få möta Fridsfursten och få av hans frid. Inte minst då man påstår att bönen ska vara enkel och naturlig direkt från hjärtats bottenrop. Det är gratis och inga speciella förberedelser eller andra gärningar än den att vända sej till Herren och be till honom behövs. ”Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.” (Matt 7:7)

Vi som trott på Herren ett tag kan bibelorden men de är fullt värda att repetera både för oss och för de som vill bli ett Guds barn.

När man läser vad Gud säger i sitt eget ord får vi veta: ”På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: ”Om någon törstar, så kom till mig och drick!” (Joh 7:37)

När man har bett och börjat smaka på det levande vattnet vad gör man då?  Man kan ju liksom inte ägna sej åt den stilla och medvetna bönen hela dagen. Jo, då ber man om att få ta emot Den Helige Ande som Gud leder oss genom. Innan Jesus for tillbaka till himmelen lovade han att behålla relationen med oss genom Den Helige Ande:”Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er.” (Joh 16:7)

”Tror du på andar och spöken” är en av veckans fråga som kom från en ung kvinna i 20-årsåldern. Under några veckors tid har jag mött kvinnan och nu i veckan kom hennes fråga. Jag berättade för henne att jag tror på det som står i bibeln och alla berättelser om hur man drev ut onda andar ur människorna. Intresset väcktes hos den unga kvinnan som började ställa en mängd följdfrågor. Jag hann knappt med floden av hennes frågeställningar. Efter en stund kom vi in på hur man kan skilja på onda andars närvaro och på Guds Ande som ger:”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, ….” (Från Gal 5:22)

Vi samtalade även om kortvarig ”kick-glädje” och ”kick-frid”. Att man kan känna tillfällig ”glädje och frid” av den spänning som uppstår medan man vänder på korten i ockulta kortlekar eller lugnet man initialt kan känna medan man mediterar vänd till sitt inre jag och genom andra Gudsfrånvända metoder som yoga tex. Sådana kick-upplevelser är bara ett lugn före stormen. Som när en alkoholist känner den kortvariga ”friden” av de första alkoholklunkarna innan den verklighetsfrånvända berusningen och påföljande abstinens kommer i kapp. Ju mer man håller på med sådana ”kick-metoder” desto mer ofrid får man. På så vis vet man att andarna i det inte är från Gud för vi vet ju att Guds Ande ger äkta frid, kärlek och glädje. Livets vatten, det som Jesus ger är inga kortvariga kickar som man behöver fylla på för att känna frid utan det vatten som Jesus ger leder till ett verkligt liv som handlar om att ta emot hans ledning som bland annat leder till friden. Inte över en dag kommer all frid om det är mycket i ens liv som ska städas bort och renas men omvändelsen till Herren leder åt rätt håll och Herren är med i all städning och uppbyggelse.

Det populära inledningen av psalm 23 har många hört:”Herren är min herde,mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar,han för mig till vatten där jag finner ro.Han vederkvicker min själ,han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.”

Många har hört psalmen men tror inte på det som står i den. Man använder texten som en slags poesi  ena stunden och tar i nästa stund till andra sätt för att finna ro än att ta emot den av Fridsfursten.

Vad märkligt egentligen. Han står ju här även idag och vill bara ge den, friden, glädjen och kärleken.

”och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”  (Matt 28:20)

”Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.” (Joh 14:27)

 

/Ulrika

 

 

 

 

 

Annonser

Guds känslor

Vad kan Gud känna?

När Guds Son låter döpa sej i närmaste lämpliga vattendrag öppnar sej himlen och Gud Fader deklarerar:”Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.” (Mark 1:11)

Guds glädje kommer till uttryck och han visar att han vill uttrycka sina känslor direkt till den han känner för “Du är…..I dig har jag……”

Gud har kontakt med sina känslor och vad han vill uttrycka. Dessa känslor uttrycker han sedan direkt till mottagaren. “………Älskade……min glädje………”

Varför är psalmen 23 så omtyckt? “Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila …..”

Kan det vara för att i den psalmen får vi möta Guds stora omsorg om oss? Psalmisten David vittnar om hur Gud känner omsorg om honom. Gud leder honom, ger honom viloplatser, vederkvicker hans själ och om än David hamnar i dödsskuggans dal så är Herren med honom även där. Inte konstigt att så många människor tar denna psalm till  sitt hjärta och tror på den. I synnerhet när man själv får dela Davids erfarenheter. Guds stora omsorgskänslor.

I Romarbrevet 12 vittnar Guds Apostel Paulus om Guds empati i den andliga Gudstjänsten. Paulus skriver:”Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter.”

Dvs. Känn med varandras känslor och visa förståelse för känslorna. Det står inte direkt att man ska genomgå någon form av psykoterapi med varann utan fokus ligger på att visa empati och med det är det tillräckligt. Empatikänslor med  varann och Herren.

/Ulrika

Soulfullness

”And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.”  ( 1 Genesis 2:7)

Dyrka Gud, Glad, Tacksam, Välsignade, Tacksamhet, Lycka”To the chief Musician, to Jeduthun, A Psalm of David. Truly my soul waiteth upon God: from him cometh my salvation.” (Psalm 62:6)

”He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name’s sake.” (Psalm 23:3)

/Ulrika

נֶפֶשׁ

Så är vår Gud

Vår Gud får man böja knä inför som inför en kung och be om hjälp, förlåtelse och nåd, Då ger vår Gud hjälp, förlåtelse och nåd.

Vår Gud får man krypa tättintill som till en kärleksfull Fader för att vila hos. Då håller han om och ger dej vila.

Vår Gud är en Gud som offrat sitt liv för dej.

Vår Gud får man bli buren av som av en Fader som bär ett barn som inte klarar att gå själv.

Vår Gud får man ta följe på som en Herde som tydligt visar vägen i alla väder.

Vår Gud får man lyssna till bland bruset av massinformation och i villfarelsetider. Då överröstar han allt och allt brus blir tyst.

Vår Gud får man älska som man är utan att förställa sej.

Vår Gud upprättar den orättvist behandlade för vår Gud är rättvis och älskar rättfärdighet.

Vår Gud tar den svages parti för vår Gud är Guden med barmhärtighet och beskydd.

Vår Gud gjorde dej så han känner dej ,

Vår Gud vill att du ska få vara den som han tänkt med dej.

Vår Gud är verklig och därför blir inte vårt liv en dans på rosor i den här världen men han är ständigt närvarande och med dej.

/Ulrika

Kontrollbehov

I ett samtal med en person som i sitt arbete ger barn, som av vuxna anses som stökiga, narkotika för att barnet ska sitta stilla delgav denne person spontant att hon har kontrollbehov.

Bingo.

Således vill vi hjälpa denna kvinna och andra som upplever kontroll som ett problem där ett minskat eller snarare omriktat och mer sunt kontrollbehov får börja växa. Där frågor som ”Vad ska kontrolleras, för vems skull ska man kontrollera, vem har ansvaret i kontrollen och vilka är behoven som saknas i en situation med bristande kontroll?”

Generellt lyssnar jag inte på ”livscoacher” men de sju råd som livscoachen i länken nedan ger kan nog vara till nytta för vuxna som utövar sitt osunda kontrollbehov över barns integritet och hälsa.

Jag tycker själv att det finns något fridfullt att hämta i tipsen i länken för andra områden i livet.  Har du också något område i livet som du behöver släppa ett eget (-sinnigt?) kontrollbehov över?

Ibland kan jag komma på mej själv med att kompensera bristen av kontroll på ett område med att ha för stor kontroll över ett annat område. Om jag tex känner att jag tappar kollen på jobbet kan jag kompensera det genom att göra björntjänster för mina vuxna barn under fritiden. Känns det igen?

7 sätt för att hantera dina kontrollbehov

/Ulrika

Sälta?

Luk 14:34 ”Salt är bra, men om saltet mister sin sälta, hur skall man då göra det salt igen?”

Vad är sälta? Internet svarar att synonymer till sälta är ”saltsmak”, ”salthalt”, ”krydda”, ”sting” och ”udd.”

Hm….intressant.

Vad är då saltet som inte ska mista sin sälta? Läser Lukas kapitel 14 igen och känner att det finns sådant i texten som jag har att förstå men ser det inte. Ber Herren öppna mina ögon och mitt hjärta för vad han vill säga.

Under tiden, i väntan på hjälpen,  tänker jag på delar i texten:” På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge, om han inte avstår från allt han äger. ” (Vers 33)

Materialistiskt ägande? Jo, fast inte att inte leva utan ägodelar utan att leva utan kärleken till dem kan jag tänka. Att inte sätta allt man äger i känslpmässigt högre värde än relationen och efterföljelsen till Jesus. I Lukastexten ger Herren liknelsen med en man som bjuder till fest där gästerna tackar nej för de sätter sina egna liv, relationer och kärlek till jordiska ting högre än relationen med Jesus.

I sammanhanget är inte frågan att ha lite eller mycket grejer eller pengar utan om vart man riktar sitt hjärta. Paulus säger: ” Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist.  Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.” (Fil 4:12-13)

Tillbaka till Lukas 14 säger Jesus också i vers 27 ”Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge.”

Precis, att följa Jesus och inte sitt eget, det man äger.

Vad äger vi idag som hindrar oss från att leva med Gud? Vad behöver vi avstå? Och hur gör man det utan att mista sin sälta?

Kan man vara ödmjuk och salt samtidigt? Uppenbarligen måste det finnas sätt för annars skulle inte Herren tala om att vi ska vara både ödmjuka och salt. Så hur gör man då?

Fyller i ”salt” i sökrutan hos folkbibeln så får vi se vilka träffar vi får. En träff är den här:

”Herren sade till Mose: Tag väldoftande kryddor, stakte, sjönagel och galban, och dessutom rent rökelseharts, lika mycket av varje slag,  och gör rökelse av dem, en konstmässigt beredd blandning, saltad, ren och helig.  En del av den skall du stöta till pulver och lägga framför vittnesbördet i uppenbarelsetältet, där jag skall uppenbara mig för dig. Höghelig skall den vara för er. Den rökelse ni gör med denna sammansättning får ni inte göra åt er själva. Den skall vara helig för dig inför Herren.  Den som gör en sådan för att njuta av doften skall utrotas ur sitt folk.” (2 Mos 30:34ff)

Jag har stora kunskapsluckor i Moseböckerna men ändå går det att förstå något av denna text? Saltet hör ihop med renhet och helighet. Rökelsen är till för Herrens skull och inte för oss själva. Här lämnar man, offrar man, egna ägodelar som kryddorna mm samt att man offrar njutningen av rökelsen till Herren utan tanke på att själv njuta av den. För renhet och helighet.

Såg en annan text om renhet som jag inte tänkt på förut. Det var när jag läste en artikel i tidningen Dagen som talade om försoning utan att bekänna synden. Vad är försoning utan att bekänna synden? Skrev ”försoning” i sökrutan hos folkbibeln och fick denna vers:  ” Så säger Herren, Herren: På första dagen i första månaden skall du ta en felfri ungtjur och rena helgedomen.  Prästen skall ta lite av syndoffrets blod och stryka på templets dörrposter och på altaravsatsens fyra hörn och på dörrposten till den inre förgårdens port.  Så skall du göra också på sjunde dagen i månaden, för den som av misstag eller av okunnighet har syndat. På detta sätt skall ni bringa försoning för templet.” (Hesekiel 45:18-20)

Intressant! Renheten i Guds hus är så viktig att man fick bringa offer även för misstags och okunnighetssynder. Visst kommer vi att tänka på Jesu och Stefanus böner ”Fader, förlåt dem ty de vet inte vad de gör.” Jesus, vårt renhetsoffer och Stefanus, en av Jesu lärjungar, bad om renhet för andras synder genom att i bönen för människor som inte visste vad de gjorde bekänna människornas synd och förlåtelse för den.

”Salt” ger 87 träffar i folkbibeln och jag scrollar nu ner till NT-verserna där jag fastnar för Kol 4:5-6 :

”Uppträd förståndigt mot dem som står utanför och ta vara på varje tillfälle.  Ert tal skall alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni bör svara var och en.”

Jag stannar till här för en tankepaus.

/Ulrika