Inte bibliskt Benny Hinn! Del 2

I första delen om Benny Hinns lära kunde vi läsa att Benny Hinn bygger sin lära på Oral Roberts lära.

I alla delar är citaten av Benny Hinn och Oral Roberts hämtade från en video som kan namnges vid behov.

Här börjar vi med att se på ett citat där Benny Hinn säger:”Det var han (Oral Roberts) som gick före och visade vägen.”

Vad kan vi som bibeltroende säga om det?

Vem är det som går före oss i tron och visar vår väg?

Det vet vi ju och tänker på Johannesevangeliet 14:6 ”Jesus sade till honom: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

Oral Roberts håller med Benny Hinn om att det är han själv som visade sin väg för Benny Hinn och deras åhörare. När Oral Roberts berättar om sina möten och sin verksamhet beskriver han hur han hade dem i sin hand, som Oral  Roberts uttrycker det. Han hade sina möten i sin hand från början till slut.

Paulus berättar hur en Gudstjänst ska gå till:

”Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse.” (1 Kor 14:26)

När man läser om vad man bibelns människor ägnade sej åt när man samlades i synagogan eller i hemmen så var det för undervisning. Det som Paulus säger att det ska vara, ”en psalm, en undervisning, en uppenbarelse” osv, har till syfte att undervisa till uppbyggelse.

Hur kommer uppbyggelsen till uttryck?  Jo det börjar verka i oss: ”Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som människors ord utan så som det verkligen är: Guds ord som är verksamt i er som tror.” (1 Thess 2:13)

Alla som har sett en video med Oral Roberts vet att det är hans själv  som är i centrum hela tiden. Han hymlar inte med att han anser sej vara”utvald.” Han undervisar inte heller i Guds ord utan använder bibliska begrepp, inte för uppbyggnad  för församlingen ,utan för utnyttjan till egen vinning. För att stärka sin egen roll som en ”utvald.”

Vad predikade Oral Roberts?  I huvudsak ägnade han sin tid till det som han själv uttrycker så här: ” Gud ger tro för mirakler och de kommer att ske i kväll.”

Hör vad Petrus varnar för i sitt andra brev till församlingen:” Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande irrläror. De ska förneka den Herre som har friköpt dem och dra plötsligt fördärv över sig. Många ska följa dem i deras lössläppthet, och för deras skull kommer sanningens väg att bli hånad. I sin girighet kommer de att utnyttja er med hjälp av falska argument. Men domen över dem är verksam sedan länge, och deras undergång sover inte.” (2 Petr 2:1 ff)

Visst är man tacksam över de mirakler som sker från Gud men det är inte miraklerna som vi ska tro på. Det skulle bli som att bygga tron på vad Gud kan ge och inte på Gud själv. Oral Roberts går till och med så långt att han utlovar mirakel innan de ens inträffat.

Mirakler kan man be om och får ibland av Guds nåd ta emot. Man kan inte avkräva dem från Gud. Och som vi ser i Paulus beskrivning av en Gudstjänst är mirakler inte ett huvudtema. Visst kan mirakel ske under en samling med församlingen med de står inte i centrum. I bönerna kan vi ta med önskningar om mirakler och sådana böner  kan även ske under samlingen, men huvudsaken under samlingen är det som Paulus berättar om och som bygger upp tron på Gud och hans ord.

I del 1 som föregick denna del om Benny Hinns lära finns bibeltexter som berättar mer om vad vi bygger vår tro på.

Erfarenhetsmässigt tycks det vara vanligare att det sker mirakler i samband med att en människa söker Gud och ber Gud visa sej på något sätt i hennes liv. När någon är på väg att bli pånyttfödd. Det kan tex vara människans rop att bli av med ett missbruk eller annan ovana. Få sitt liv förändrat på något avgörande vis. Gud vet vad som var och en behöver och ofta sker sådana möten mellan människan och Gud i den egna vrån hemma eller i mindre sammanhang bland vänner.

Och det handlar inte alls jämt om de kroppsliga mirakler som är Oral Roberts käpphäst. Det kan handla om alla möjliga, för att inte säga omöjliga, livssituationer som man kan råka ut för. Människan som ropar efter Gud och ”bultar” på dörren behöver Gud för att få livet tillbaka på något sätt. Då människan har upptäckt Guds överväldigande nåd och omsorg är det till Guds ord hon går och i bönen börjar samtala med Gud. Där lär vi känna vår Frälsare och byggs upp av Honom. I enskildhet, i mindre sammanhang och i en församling som lever upp till Paulus ordning för en församling.

/Ulrika

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s